บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวชลฤทัย ผลวาทิต
ตำแหน่ง : 
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
กลุ่มงาน :
บริหารทั่วไป
อีเมล : 
chonlutai.p@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 

วุฒิการศึกษา : 

ข้อมูลเพิ่มเติม : 
Email : chonlutai@hotmail.com
Tel : 02-288-5906