บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายมานะ เตียวแซ
ตำแหน่ง : 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน :
โทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีเมล : 
-
โทรศัพท์ : 
-

วุฒิการศึกษา : 

-
ข้อมูลเพิ่มเติม : 

 เกษียณ ตุลาคม 2561