บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายอุทัย ไชยกลาง
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน :
ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อีเมล : 
uthai.c@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-950-2969

วุฒิการศึกษา : 

ศษ.บ.มหาวิทยาลัยราชมงคล
ข้อมูลเพิ่มเติม : 

Email : Thai_nan@hotmail.com