บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายสุรชัย โสมาบุตร
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่มงาน :
พัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
อีเมล : 
-
โทรศัพท์ : 
-

วุฒิการศึกษา : 

-
ข้อมูลเพิ่มเติม : 

 -