บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
ตำแหน่ง : 
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่มงาน :
ผู้บริหารระดับสูง
อีเมล : 
-
โทรศัพท์ : 
0-2282-9215

วุฒิการศึกษา : 

-