[x] ปิด
ICT Service OBEC@2018
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ
 
 Hotnews
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คู่มือการสืบค้นหนังสือราชการ (ฉบับปรับปรุง)
30 ตุลาคม 2557
View 1493

Hotnews ที่เกี่ยวข้อง
   การอบรมปฏิบัติการการใช้งาน OBEC Content Center 9 มีนาคม 2563
   Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560  8 มีนาคม 2560
   Download บัญชีจัดสรร คอมพ์ รร. ปี 60 24 กุมภาพันธ์ 2560
   Download รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 กุมภาพันธ์ 2560
   Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(ทดแทน) 2559 ศธ 04005/ว 463 27 กรกฏาคม 2559
  SystemsOnline สพฐ.
  &nb