17 ก.ค. 2557
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 22-25 กรกฎาคม 2557
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
9 ก.ค. 2557
Download Presentation อ.โกศิลป
Network
4 ก.ค. 2557
คู่มือ การอบรมหลักสูตร ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
2-4 กรกฎาคม 2557
OBEC Data Center
tel 02 288 5906