รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3731 : 2021-09-20
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3731
วันที่แจ้งซ่อม   20 ก.ย. 2564 เวลา 12:05:19
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ : โทร 022885548
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    20 ก.ย. 2564 เวลา 15:58:41
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม