รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3729 : 2021-09-20
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3729
วันที่แจ้งซ่อม   20 ก.ย. 2564 เวลา 10:35:38
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาววิมล มังกรงาม : โทร 022885526
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาววิมล มังกรงาม
หมายเหตุ   ปริ้นไม่ออก ขึ้นว่า Ready : 3 documents waiting
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 ก.ย. 2564 เวลา 12:24:32
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม