รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3708 : 2021-09-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา รีสตาร์ท/ดับเอง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3708
วันที่แจ้งซ่อม   13 ก.ย. 2564 เวลา 11:11:54
ผู้แจ้งซ่อม   นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ : โทร 0916090372
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    20 ก.ย. 2564 เวลา 09:26:49
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ไม่สามารถติดต่อ User ได้หมายเลขโทรศัพทืที่ให้มาไม่ตรงกับชื่อผู้รับ
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม