รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3656 : 2021-08-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3656
วันที่แจ้งซ่อม   13 ส.ค. 2564 เวลา 09:57:07
ผู้แจ้งซ่อม   นางวิลาวัลย์ สมสงวน : โทร 026285106
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารการเงิน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางวิลาวัลย์ สมสงวน
หมายเหตุ   ด่วนค่ะ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    13 ส.ค. 2564 เวลา 10:15:55
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม