รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3655 : 2021-08-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3655
วันที่แจ้งซ่อม   13 ส.ค. 2564 เวลา 08:48:19
ผู้แจ้งซ่อม   นายสุราษฎร์ ทองเจริญ : โทร 022885773
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสมารถพิเศษ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสุราษฎร์ ทองเจริญ
หมายเหตุ   เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    13 ส.ค. 2564 เวลา 00:00:00
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม