รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3652 : 2021-08-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3652
วันที่แจ้งซ่อม   9 ส.ค. 2564 เวลา 09:50:36
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวกนกวรรณ มีห่อข้าว : โทร 022885907
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวกนกวรรณ มีห่อข้าว
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 ส.ค. 2564 เวลา 14:52:07
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   reinstall scanner driver
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม