รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3636 : 2021-07-19
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3636
วันที่แจ้งซ่อม   19 ก.ค. 2564 เวลา 13:08:19
ผู้แจ้งซ่อม   นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ : โทร 022885531
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    19 ก.ค. 2564 เวลา 15:21:24
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม