รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3632 : 2021-07-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3632
วันที่แจ้งซ่อม   16 ก.ค. 2564 เวลา 10:42:09
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวจตุพร เหล็กกล้า : โทร 022885669
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวจตุพร เหล็กกล้า
หมายเหตุ   เครื่องปริ้นในห้อง ผอ.ตสน.
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    19 ก.ค. 2564 เวลา 09:26:06
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม