รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3631 : 2021-07-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ติดตั้งเครื่อง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3631
วันที่แจ้งซ่อม   16 ก.ค. 2564 เวลา 08:08:24
ผู้แจ้งซ่อม   นางยุภา เอี่ยมสงวน : โทร 02-288-5836-7
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางยุภา เอี่ยมสงวน
หมายเหตุ   เวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ตรงกับเวลาจริงเป็นทุกครั้งที่ปิด-เปิดเครื่องใหม่ (ถ่านนาฬิกาน่าจะหมด)
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ   -
ผู้ดำเนินการ   -
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   รอคิวซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม(คิว)