รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3629 : 2021-07-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา การบันทึกไฟล์
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3629
วันที่แจ้งซ่อม   14 ก.ค. 2564 เวลา 09:52:29
ผู้แจ้งซ่อม   นายวัชระ ด้วงเมือง : โทร 022885799
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายวัชระ ด้วงเมือง
หมายเหตุ   ต้องการต่อปริ้นเตอร์กับคอมให้สามารถใช้งานได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 ก.ค. 2564 เวลา 13:38:52
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม