รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3620 : 2021-07-08
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3620
วันที่แจ้งซ่อม   8 ก.ค. 2564 เวลา 14:39:13
ผู้แจ้งซ่อม   นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ : โทร 5531
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 ก.ค. 2564 เวลา 10:20:49
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม