รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3618 : 2021-07-07
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3618
วันที่แจ้งซ่อม   7 ก.ค. 2564 เวลา 12:00:43
ผู้แจ้งซ่อม   นางศิริพร สาตยศ : โทร 0979469528
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางศิริพร สาตยศ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    7 ก.ค. 2564 เวลา 14:39:06
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว ไฟไม่เข้าเครื่อง แนะนำให้ส่งพัสดุซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม