รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3613 : 2021-07-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3613
วันที่แจ้งซ่อม   5 ก.ค. 2564 เวลา 14:23:09
ผู้แจ้งซ่อม   นายสำเริง ชัยอำนาจ : โทร 5794
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 อาคาร สามัญฯ 99 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสำเริง ชัยอำนาจ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    7 ก.ค. 2564 เวลา 09:54:06
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   window restore
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม