รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3612 : 2021-07-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3612
วันที่แจ้งซ่อม   5 ก.ค. 2564 เวลา 10:07:45
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ : โทร 022885921
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์
หมายเหตุ   เครื่อง Printer ไม่ดึงกระดาษทั้ง 2 ถาด
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    6 ก.ค. 2564 เวลา 10:34:24
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   นำเศษกระดาษที่ติดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ออก
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม