รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3604 : 2021-06-30
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3604
วันที่แจ้งซ่อม   30 มิ.ย. 2564 เวลา 09:42:19
ผู้แจ้งซ่อม   นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ : โทร 022885531
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายบันลือศักดิ์ จรัสโสภณ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 ก.ค. 2564 เวลา 14:09:03
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม