รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3592 : 2021-06-23
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3592
วันที่แจ้งซ่อม   23 มิ.ย. 2564 เวลา 08:01:04
ผู้แจ้งซ่อม   นางสายสนม สนแจ้ง : โทร 5871
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มช่วยอำนวยการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสายสนม สนแจ้ง
หมายเหตุ   เครื่องคอมขึ้นสัญลักษณ์ wifi ไม่ขึ้นเป็นสายแลน
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    23 มิ.ย. 2564 เวลา 06:29:11
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม