รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3584 : 2021-06-21
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระะบเครือข่าย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3584
วันที่แจ้งซ่อม   21 มิ.ย. 2564 เวลา 07:52:25
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์ : โทร 022885577
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวเกศนีย์ ปิยะมิตร์
หมายเหตุ   เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 มิ.ย. 2564 เวลา 03:13:38
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ซ่อมไม่ได้
หมายเหตุ   Port LAN FAILED
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม