รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3557 : 2021-06-10
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ปัญหาไวรัส
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3557
วันที่แจ้งซ่อม   10 มิ.ย. 2564 เวลา 09:09:38
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวพิชามญชุ์ โรจนกุลสุวรรณ์ : โทร 02-2885875
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาระบบราชการ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวพิชามญชุ์ โรจนกุลสุวรรณ์
หมายเหตุ   คอมพิวเตอร์ HP
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    10 มิ.ย. 2564 เวลา 10:29:56
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   แนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้องให้กับ User
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม