รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3543 : 2021-05-31
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3543
วันที่แจ้งซ่อม   31 พ.ค. 2564 เวลา 11:03:18
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอุดมสุข วงศ์สมบูรณ์ : โทร 5587
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอุดมสุข วงศ์สมบูรณ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    31 พ.ค. 2564 เวลา 13:49:11
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม