รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3542 : 2021-05-31
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3542
วันที่แจ้งซ่อม   31 พ.ค. 2564 เวลา 09:04:43
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาววิมล มังกรงาม : โทร 02-288-5526
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาววิมล มังกรงาม
หมายเหตุ   แชร์ปริ้นเตอร์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    31 พ.ค. 2564 เวลา 10:54:37
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม