รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3541 : 2021-05-31
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3541
วันที่แจ้งซ่อม   31 พ.ค. 2564 เวลา 08:25:19
ผู้แจ้งซ่อม   นางศิริพร สาตยศ : โทร 022805536
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางศิริพร สาตยศ
หมายเหตุ   เครื่อง อ.เกษรินทร์ เวลา print มันจะตัวเล็กลง และบีบข้อความเช่น กั้นหน้า 3 ซม. เวลา print ออกมาจะเป็น 3.5 ซม. และ 2. เครื่อง print รหัส 10000415242 ปริ้นไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 มิ.ย. 2564 เวลา 13:40:25
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   แนะนำวิธีใช้งานที่ถูกต้องใหกับ User
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม