รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3539 : 2021-05-28
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3539
วันที่แจ้งซ่อม   28 พ.ค. 2564 เวลา 12:49:28
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวณภาภัช เพชรไทย : โทร 022885845
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวณภาภัช เพชรไทย
หมายเหตุ   ปริ้นได้บ้างไม่ได้บ้าง ไม่รู้เป็นอะไร (ผู้แจ้งไม่มีรายชื่อในระบบ ปริ้นเตอร์ริมประตูโต๊ะที่ 3 แชร์ทำงานกับคอมทั้งแถวยกเว้นคอมเครื่องแรก)
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    31 พ.ค. 2564 เวลา 09:38:50
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม