รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3538 : 2021-05-27
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ข้อมูลสูญหาย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3538
วันที่แจ้งซ่อม   27 พ.ค. 2564 เวลา 17:01:36
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวชุลี วราศรัย : โทร 0836269461
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวชุลี วราศรัย
หมายเหตุ   ช่างคนใดก็ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    28 พ.ค. 2564 เวลา 10:19:18
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ลบข้อมูลเก่าที่ไม่จำเป็นในการใช้งานทิ้ง ตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม