รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3537 : 2021-05-27
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ข้อมูลสูญหาย
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3537
วันที่แจ้งซ่อม   27 พ.ค. 2564 เวลา 08:54:06
ผู้แจ้งซ่อม   นายณัฐวัฒน์ พรมดวงศรี : โทร 5861
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายณัฐวัฒน์ พรมดวงศรี
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    27 พ.ค. 2564 เวลา 09:54:35
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม