รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3524 : 2021-05-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3524
วันที่แจ้งซ่อม   18 พ.ค. 2564 เวลา 14:13:32
ผู้แจ้งซ่อม   นายปก อ่วมเกื้อมิตร : โทร 5568
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายปก อ่วมเกื้อมิตร
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 พ.ค. 2564 เวลา 14:55:14
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ถอด-เสียบ สาย USB และ Lan ใหม่ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม