รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3512 : 2021-05-11
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3512
วันที่แจ้งซ่อม   11 พ.ค. 2564 เวลา 09:30:39
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวปุณชรัศมิ์ เตือนจิตต์ : โทร 5907
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวปุณชรัศมิ์ เตือนจิตต์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    11 พ.ค. 2564 เวลา 10:45:06
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม