รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3464 : 2021-04-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3464
วันที่แจ้งซ่อม   2 เม.ย. 2564 เวลา 11:12:28
ผู้แจ้งซ่อม   นายสันติ โลหะปิยะพรรณ : โทร 022885572
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
 กลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายไพรินทร์ จันทราช
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 เม.ย. 2564 เวลา 14:42:35
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม