รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3457 : 2021-04-01
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ปัญหาไวรัส
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3457
วันที่แจ้งซ่อม   1 เม.ย. 2564 เวลา 09:51:57
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ : โทร 022885781
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ
 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวเพชรินทร์ โบกคำ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 เม.ย. 2564 เวลา 15:11:59
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   แนะนำการใช้งาน MS-Office ที่ถูกต้องให้กับ User
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม