รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3448 : 2021-03-31
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3448
วันที่แจ้งซ่อม   31 มี.ค. 2564 เวลา 11:24:54
ผู้แจ้งซ่อม   นายทรงฤทธิ์ อดทน : โทร 5578
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายทรงฤทธิ์ อดทน
หมายเหตุ   ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยสาย lan ได้ สามารถใช้ได้แต่ wifi
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    1 เม.ย. 2564 เวลา 08:21:31
ผู้ดำเนินการ   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม