รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3447 : 2021-03-31
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3447
วันที่แจ้งซ่อม   31 มี.ค. 2564 เวลา 09:47:21
ผู้แจ้งซ่อม   นางพัชรณี วิริยะ : โทร 022885820
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางพัชรณี วิริยะ
หมายเหตุ   เครื่อง printer ปริ้นไม่ได้ ขึ้นสถานะออฟไลน์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    31 มี.ค. 2564 เวลา 13:21:19
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม