รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3409 : 2021-03-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3409
วันที่แจ้งซ่อม   18 มี.ค. 2564 เวลา 11:16:45
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวทัศนียา นุ่นปาน : โทร 5527
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวทัศนียา นุ่นปาน
หมายเหตุ   ไรท์แผ่น CD ไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 มี.ค. 2564 เวลา 15:12:15
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Install program cd berner
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม