รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3405 : 2021-03-17
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3405
วันที่แจ้งซ่อม   17 มี.ค. 2564 เวลา 10:36:50
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ : โทร 022814742
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวณิชกานต์ ฤกษ์สังเกตุ
หมายเหตุ   เอกสาร print ออกมาเป็นสีดำทั้งแผ่น
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    22 มี.ค. 2564 เวลา 10:13:33
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม