รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3343 : 2021-03-03
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3343
วันที่แจ้งซ่อม   3 มี.ค. 2564 เวลา 10:19:59
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน : โทร 022885552
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวประทุมมา คล้ายเงิน
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    3 มี.ค. 2564 เวลา 13:43:08
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม