รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3335 : 2021-03-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3335
วันที่แจ้งซ่อม   2 มี.ค. 2564 เวลา 09:29:41
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุภาวดี ศรีโพธา : โทร 02 288 5526-7
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุภาวดี ศรีโพธา
หมายเหตุ   ลงไดร์ฟเวอร์ใหม่
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 มี.ค. 2564 เวลา 14:14:05
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม