รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3325 : 2021-02-24
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ปัญหาไวรัส
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3325
วันที่แจ้งซ่อม   24 ก.พ. 2564 เวลา 15:08:36
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอารยา พาสกุล : โทร 022885536
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอารยา พาสกุล
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    25 ก.พ. 2564 เวลา 10:17:35
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Scan and update virus
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม