รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3311 : 2021-02-18
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3311
วันที่แจ้งซ่อม   18 ก.พ. 2564 เวลา 09:10:52
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ : โทร 022885548
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    25 ก.พ. 2564 เวลา 08:57:54
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม