รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3310 : 2021-02-17
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3310
วันที่แจ้งซ่อม   17 ก.พ. 2564 เวลา 15:41:14
ผู้แจ้งซ่อม   นายสมเกียรติ บรรจง : โทร 022885820
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสมเกียรติ บรรจง
หมายเหตุ   เครื่อง print ไม่ออกค่ะ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    18 ก.พ. 2564 เวลา 11:27:57
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   fix ip address printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม