รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3253 : 2021-02-03
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เมาส์/คีย์บอร์ด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3253
วันที่แจ้งซ่อม   3 ก.พ. 2564 เวลา 11:15:58
ผู้แจ้งซ่อม   นายวรรธนะ ผิวเวียง : โทร 022885523
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ
 อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายวรรธนะ ผิวเวียง
หมายเหตุ   คีย์บอร์ดและเมาส์ ไม่สามารถใช้งานได้ครับ
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    4 ก.พ. 2564 เวลา 15:08:34
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม