รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3219 : 2021-01-25
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3219
วันที่แจ้งซ่อม   25 ม.ค. 2564 เวลา 14:50:29
ผู้แจ้งซ่อม   นายณัฐวัฒน์ พรมดวงศรี : โทร 5861
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายณัฐวัฒน์ พรมดวงศรี
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    26 ม.ค. 2564 เวลา 10:27:27
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว โทนเนอร์รั่ว แนะนำให้ส่งพัสดุซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม