รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3198 : 2021-01-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3198
วันที่แจ้งซ่อม   14 ม.ค. 2564 เวลา 14:38:42
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวทวินันท์ ประมวลสิน : โทร 026285108
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวทวินันท์ ประมวลสิน
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    19 ม.ค. 2564 เวลา 10:03:52
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers and Reinstall Scanall
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม