รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3195 : 2021-01-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา รีสตาร์ท/ดับเอง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3195
วันที่แจ้งซ่อม   14 ม.ค. 2564 เวลา 09:44:41
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์ : โทร 02 288 5552
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนิตชาลักษณ์ นิลพยัคฆ์
หมายเหตุ   **
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    15 ม.ค. 2564 เวลา 10:30:06
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม