รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3179 : 2021-01-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ปัญหาไวรัส
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3179
วันที่แจ้งซ่อม   5 ม.ค. 2564 เวลา 16:18:22
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง : โทร 022885830
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคเหนือ
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง
หมายเหตุ   เสียบ Flash Drive แล้วเปิดไฟล์งานใน Flash Drive ไม่ได้ และบันทึกงานลงหน้า Desktop ไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    7 ม.ค. 2564 เวลา 08:58:12
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   reinstall windows
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม