รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3175 : 2020-12-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3175
วันที่แจ้งซ่อม   29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:47:47
ผู้แจ้งซ่อม   นายสันติ โลหะปิยะพรรณ : โทร 0830122431
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
 กลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
หมายเหตุ   ต้องการแชร์เครื่องปริ้นต์
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    30 ธ.ค. 2563 เวลา 10:42:36
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Port Lan เสียแจ้ง HP ดำเนินการต่อไป
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม